Met enige regelmaat dient de schoorsteen schoon geveegd te worden, zodat de roetlaag verwijderd wordt en er geen brand kan ontstaan. Verzekeraars willen ook bewijs van onderhoud zien wanneer er sprake is van een schoorsteenbrand.